top of page
Het huisreglement

Het appartement dient schoon en netjes te worden gehouden, bij schade aan het appartement zullen de onkosten in rekening worden gebracht.

Alle voorwerpen, aanwezig in de woning, blijven eigendom van de verhuurder.

Bij schade (nalatigheid of vernieling) aan het appartement of andere, wordt de kostprijs van de schade doorgerekend aan de huurder.

Bij diefstal wordt onmiddellijk de politie verwittigd en zijn administratieve kosten en eventuele andere kosten ten laste van de huurder.

Het huisvuil (keuken- en restafval, PMD, glas) dient weggebracht te worden op de plaatsen waar het voorzien is, namelijk aparte containers aan de overzijde van de straat.

Het water- en elektriciteitsverbruik zijn in de prijs inbegrepen, voor zover dit over een normaal verbruik gaat.

Huisdieren zijn niet toegestaan.

Roken en het gebruik van kaarsen is niet toegestaan.

Bij voortijdig vertrek vindt er geen restitutie plaats.

De gast verbindt er zicht toe het appartement steeds met verkregen sleutel af te sluiten bij het verlaten van het appartement. Bij verlies van de sleutel zal een vergoeding van 75 euro worden in rekening gebracht.

De gast zorgt ervoor dat steeds alle lichten en toestellen uit zijn bij het verlaten van het appartement.

Om de nachtrust van anderen niet te verstoren is het verboden na 22u lawaai te maken.

Bij overtreding beschouwen wij het huurcontract als verbroken en worden de overtreders uit het appartement gezet op het moment van de vaststelling, zelf 's nachts.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor:

lichamelijke letsels die u overkomen in het appartement tijdens uw verblijf,

materiële schade aan uw bezittingen tijdens het verblijf,

diefstal van uw goederen tijdens het verblijf.

Bij het afsluiten (laatste dag) van het appartement dient de gast alles te controleren: lichten uit, toestellen uit, verwarming uit, ...

Voor verdere inlichtingen:

Bel: +32(0)476/24.35.14

Verder wensen wij u een aangenaam en ontspannen verblijf toe.

bottom of page